Privacyverklaring, persoonsgegevens Persoonsgegevens verwerken

TOZ by Esther Dansschool - Privacyverklaring

Privacyverklaring. Dit slaan we op.

– Privacyverklaring Voor- en achternaam (Ouder)
– Voor en achternaam  (cursist, minderjarige)
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Privacyverklaring. Waarom zijn gegevens nodig?

Privacyverklaring. Waarom we gegevens nodig hebben TOZ by Esther Dansschool verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij aan u te leveren.
– TOZ by Esther Dansschool verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we gegevens bewaren TOZ by Esther Dansschool zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar belastingplicht.

Fotografie en film

Tijdens onze lessen zullen er soms foto’s en filmpjes gemaakt worden. Deze kunnen wij gebruiken voor onze site of Facebook of Twitter. Mocht hier bezwaar tegen bestaan geef dat vooraf aan. Staan in uw ogen onterecht foto’s of films gepubliceerd zie hieronder hoe deze te laten verwijderen. Zie ook: Toestemming beeld en geluid.

Delen met anderen

TOZ by Esther Dansschool verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

TOZ by Esther Dansschool gebruikt alleen technische en functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de juiste werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Algemene bezoekgegevens worden op de website TOZ by Esther Dansschool opgeslagen. Waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor onderzoek van bezoek- en klikgedrag op de website. TOZ by Esther Dansschool gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden anoniem gemaakt waar dit kan. Gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Privacyverklaring.

Jeugd jonger dan 16 jaar

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. TOZ by Esther Dansschool verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan actief betrokken te zijn en blijven bij de online activiteiten van hun kinderen. Voorkom dus dat er,  zonder ouderlijke toestemming,  gegevens over uw kinderen worden verzameld. . Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tozbyestherdansschool.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Google Analytics

Privacyverklaring. TOZ by Esther Dansschool maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van TOZ by Esther Dansschool bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de site bij te houden. Om rapporten over de Website aan TOZ by Esther Dansschool te kunnen verstrekken. Om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TOZ by Esther Dansschool heeft hier geen invloed op.
TOZ by Esther Dansschool heeft Google geen toestemming gegeven om via TOZ by Esther Dansschool verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiligen

TOZ by Esther Dansschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TOZ by Esther Dansschool verzamelde persoonsgegevens, neem dan als eerste contact op met TOZ by Esther Dansschool via info@tozsbyestherdansschool.nl. De site tozbyestherdansschool.nl is een website van TOZ by Esther Dansschool is als volgt te bereiken: www.tozbyestherdansschool.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar info@tozbyestherdansschool.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Hierbij vragen we u ook om in deze kopie uw pasfoto en burger service nummer (BSN) zwart te maken.
Dit dus ter bescherming van uw privacy.
TOZ by Esther Dansschool zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging TOZ by Esther Dansschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus. TOZ by Esther neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan dus contact op via info@tozbyestherdansschool.nl

Vestiging en contact adres:

Vestigings- en postadres: Chasséstraat 64, 1057 JJ Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: Op aanvraag verkrijgbaar
Telefoon: +31 (0) 6-45833732
E-mailadres: info@tozsbyestherdansschool.nl

Einde Privacyverklaring.