Inschrijven, voorwaarden, prijzen en betaling

 1. Inschrijfformulier

Open hier ons inschrijfformulier. Via deze pagina schrijft u in op één van onze lessen. Graag wel getekend opsturen of inleveren. Lees vooraf wel onze voorwaarden, voordat u het formulier ondertekend en bij ons inlevert. Alleen getekende formulieren zijn geldig.

Vragen? Opmerkingen? Neem contact met ons op.


Tarieven seizoen 2022 – 2023 TOZ By Esther

Proeflessen zijn hetzelfde tarief als de desbetreffende les.
Peuterlessen:                                                                                                    €   9,-
Kleuters en kinderen tot 12 jaar:                                                                  € 10,-
Vanaf 12 jaar:                                                                                                     € 10,-

Peuterlessen

Peuterlessen zijn ¾ uur. (45 minuten).
Zaterdag 09:15 tot en met 10:00 uur.

1e blok                     16 weken                     03-09 tot en met 24-12-2022             € 144,-.
2e blok                     14 weken                     13-01 tot en met 22-04-2023             € 126,-.
3e blok                       9 weken                     13-05 tot en met 15-07-2023             €  81,-.

Theaterdans 1 & Klassiek ballet

Theaterdans 1 ( 4 en 5 jaar)      1 uur.
Zaterdag 10:00 tot en met 11:00 uur.

Klassiek ballet 1 (6 tot en met 9 jaar)  1 uur.
Zaterdag 11:00 tot en met 12:00 uur.

1e blok                     16 weken                     03-09 tot en met 24-12-2022              € 160,-
2e blok                     14 weken                     13-01 tot en met 22-04-2023              € 140,-
3e blok                       9 weken                     13-05 tot en met 15-07-2023              €   90,-.

Volwassen Dansgroep

VAD Volwassen Amateur Dansgroep

Om de zaterdag 12:00 tot 14:00 uur. (START op 10-09-2022)
1e blok                          8 weken            2 uur repetitie*                                 € 160,-
2e blok                          7 weken            2 uur repetitie*                                 € 140,-
3e blok                          5  weken           2 uur repetitie*                                 € 100,-

*) Dansrepetitie bestaande uit warming-up en werken aan danschoreografie.
Leeftijd:         12 tot en met 100 jaar.

3x per jaar is er een mogelijkheid om de lessen op te zeggen (zie algemene voorwaarden) doet u dit op tijd dan kost het geen geld, doet u dit na de desbetreffende opzegdatum dan betaald u nog een maand opzegtermijn. Deze mogelijkheid tot op tijd opzeggen is een exclusiviteit die bij veel andere dansscholen niet wordt aangeboden.

Alle lessen worden gegeven in de Chassé Dance Studio’s in studio 8.
TOZ By Esther Dansschool is een particuliere huurder van de Chassé Dance Studio’s en hanteert ook andere les tarieven en algemene voorwaarden dan de Chassé Dance Studio’s.

Alle les prijzen zijn inclusief btw.
Tarieven seizoen 2023 – 2024 worden in de zomer 2023 bekend gemaakt.


Voorwaarden en betalingen 2022 – 2023

(Algemene voorwaarden TOZ By Esther Dansschool)

Betaling geschied voor iedere 1e dag van het nieuwe dansblok.

 • 1e periode start op 3 september 2022 tot kerstvakantie.
 • 2e periode start op 14 januari  2023 tot meivakantie.
 • 3e periode start op 13 mei 2023 tot zomervakantie.

Voor het volgende seizoen opzeggen tot 1 juli 2023 na deze datum zal ervan uit worden gegaan dat uw kind in het volgende seizoen weer op les komt en zal er een factuur volgen of een incasso. Er worden geen uitzonderingen gemaakt na opzegging zal alle administratie vernietigd worden conform privacywet en zal bij herintreding opnieuw inschrijfgeld worden gevraagd.

Er zijn 3 opzegmomenten in dit hele seizoen 2022 – 2023:

 1. Vóór – 1 december 2022 (hierna volgt factuur voor volgende blok)
 2. Vóór – 1 april 2023 (hierna volgt factuur voor volgende blok)
 3. Vóór – 1 juli 2023 (hierna volgt factuur voor volgend seizoen, 1e blok)

Als u na de desbetreffende data de lessen opzegt dient u nog één maand opzegtermijn te betalen. Dit hoeft niet als u zich aan de opzegmomenten houdt.
N.B: is uw kind op de helft van het blok gestart dan geldt het opzegtermijn van het volgende blok.

Houdt u er rekening mee dat u bij inschrijving middels inschrijfformulier akkoord gaat met de volgende regels:

 • U kunt niet via whatsapp, sms, e-mail opzeggen. Opzegbrief met handtekening en datum graag vóór opzegdatum geven in de les of sturen naar huisadres dansdocent. Alleen dan wordt de opzegging verwerkt. Brieven die ontvangen worden ná opzegdatum worden verwerkt als opzegging met 1 maand opzegtermijn bedrag volgens de wet van Dam.
 • U leest de voorwaarden omtrent opzegdata en weet dat dit dus geen stilzwijgende verlenging is noch een contract voor onbepaalde tijd, u houdt zich aan de opzegdata.
  • U begrijpt dat TOZ By Esther Dansschool ieder jaar het lesgeld aanpast bij de gegeven huurprijs van Chassé Dance Studio’s, dit gebeurd stilzwijgend.
  • Gaat u buiten de schoolvakanties op vakantie dan vindt er GEEN RESTITUTIE plaats van het lesgeld.
  • Ook bij de keuze om uw kind maar 2x per maand naar de les te laten komen blijft u het volledige bedrag betalen. Het is echter niet gewenst om vaak afwezig te zijn in de lessen. Voor het goede groepsgevoel is het belangrijk dat als u de keuze maakt om uw kind naar dansles te sturen u ook actief meewerkt aan regelmaat in het nemen van de lessen.
  • Er wordt geen restitutie gegeven op betaald lesgeld bij eerder stoppen dan de genoemde data hierboven.
   N.B. opzeggen voor deze data betekent dat uw kind het hele blok nog kan afmaken, er wordt echter geen restitutie verleend voor het betaalde lesgeld tot einde blok.

Waarom 2 x Proefles gratis

Om kinderen echt de tijd te gunnen om te wennen en te ervaren hoe de danslessen verlopen bied ik 2 proeflessen aan. Voor deze proeflessen betaald u de gewone lesprijs. U meldt uw kind voor de proefles aan en betaald het bedrag voor de te nemen  2 proeflessen voor  aanvang van de les CONTANT.

Voorwaarden omtrent betaling lesgeld

De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden vanaf de datum die op de factuur staat.
Bij de eerste herinnering vervalt uw korting van 10% die u opbouwt door 5 volledige blokken lessen af te nemen bij TOZ By Esther Dansschool.
Bij de tweede herinnering komt hier een administratieve betaling extra bij van 20 Euro.
Na 2 herinneringen wordt een incassobureau ingeschakeld u betaald dan tevens 40 euro voor de administratie.

 • Inschrijfgeld bedraagt 10,00 Euro en betaald u direct bij de 1e factuur.
 • Zonder ingevuld inschrijfformulier kan er geen les gevolgd worden.
 • Middels inschrijfformulier gaat u definitief akkoord met de algemene voorwaarden van de school.

KLEDING

Klassiek ballet 1:

– kleding: ballet pakje/legging/ballet panty/t shirtje/kort broekje/balletschoentjes te koop bij DNC STORE AMSTERDAM. Haar in knotje of staartje. GEEN GEWONE KLEDING.

Peuters en Theaterdans 1:

– kleding: balletpakje/t-shirt/ legging/ balletpanty zonder voetjes/ kort broekje/ sokjes. Verkleedkleding mag ook nog voor de jongste tussen 2,5 en 5 jaar in deze 2 groepen.


Covid

Onderstaande richtlijnen covid / corona houden we zoveel mogelijk aan in samenwerking Chassé Dance Studio’s.

COVID-19 voorwaarden: zolang de richtlijnen van het RIVM gelden, inmiddels bekend bij iedereen:*thuisblijven bij ziekte, verkoudheid,koorts. Geen handen schudden, handen wassen, thuis omkleden. Afstand houden van 1,5 meter volwassenen.
*Als uw kind ziek is  ( bv.in de nacht overgegeven, in de nacht koorts) is het voor uw kind niet fijn om naar de les te komen, houd uw kind gewoon een keertje thuis.

Lesgeld gedurende lockdown en online lessen:

 • Mocht er een 4e lockdown komen dan zullen de lessen online verder gaan.
 • Online hebben de lessen een iets andere vorm. Deze online lessen vallen ook onder de normale betaling en er zal geen verlaging van lesgeld worden aangeboden in de periode na de eventuele 4e lockdown (en iedere daaropvolgende lockdown)
 • Ook de docent kan ziek worden: gaat de les niet door dan hoort u dat tussen 20:00 uur de avond voorafgaand van de les en 09:00 uur op de dag van de les. Er zal altijd gezocht worden naar een invaldocent. Niet gegeven lessen kunnen online ingehaald worden op een later moment of door middel van een inhaalles op speciale inhaaldagen in het jaar, dit nog nader te bespreken.

Verantwoordelijkheid

TOZ by Esther Dansschool is niet verantwoordelijk voor schade voor of na de les in de Chassé Dance Studio’s aan de Chasséstraat 64 in Amsterdam. Aanwijzingen wat betreft veiligheid dienen door de leerlingen te worden opgevolgd in de les. TOZ by Esther Dansschool is niet verantwoordelijk voor de schade die niet onder de aansprakelijkheid verzekering valt.

KIJKT U AUB REGELMATIG OP DE WEBSITE VOOR DE AGENDA EN VAKANTIES


Privacy verklaring (AVG)

Privacyverklaring. Dit slaan we op.

– Privacyverklaring Voor- en achternaam (Ouder)
– Voor en achternaam (cursist, minderjarige)
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Privacyverklaring. Waarom zijn gegevens nodig?

Privacyverklaring. Waarom we gegevens nodig hebben TOZ by Esther Dansschool verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij aan u te leveren.
– TOZ by Esther Dansschool verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we gegevens bewaren TOZ by Esther Dansschool zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar belastingplicht.

Fotografie en film

Tijdens onze lessen maken we soms foto’s en filmpjes. Deze kunnen wij gebruiken voor onze site of Facebook of Twitter. Mocht hier bezwaar tegen bestaan geef dat vooraf aan. Staan in uw ogen onterecht foto’s of films gepubliceerd zie hieronder hoe deze te laten verwijderen. Zie ook: Toestemming beeld en geluid.

Delen met anderen

TOZ by Esther Dansschool verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

TOZ by Esther Dansschool gebruikt alleen technische en functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de juiste werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Algemene bezoekgegevens worden op de website TOZ by Esther Dansschool opgeslagen. Waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor onderzoek van bezoek- en klikgedrag op de website. TOZ by Esther Dansschool gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Wij maken deze gegeven anoniem waar dit kan. Wij vestrekken de gegevens nooit aan derden.

Jeugd jonger dan 16 jaar

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. TOZ by Esther Dansschool verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan actief betrokken te zijn en blijven bij de online activiteiten van hun kinderen. Voorkom dus dat er, zonder ouderlijke toestemming, gegevens over uw kinderen worden verzameld. . Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tozbyestherdansschool.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Google Analytics

Privacyverklaring. TOZ by Esther Dansschool maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van TOZ by Esther Dansschool bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de site bij te houden. Om rapporten over de Website aan TOZ by Esther Dansschool te kunnen verstrekken. Om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TOZ by Esther Dansschool heeft hier geen invloed op.
TOZ by Esther Dansschool heeft Google geen toestemming gegeven om via TOZ by Esther Dansschool verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiligen

TOZ by Esther Dansschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TOZ by Esther Dansschool verzamelde persoonsgegevens, neem dan als eerste contact op met TOZ by Esther Dansschool via info@tozsbyestherdansschool.nl. De site tozbyestherdansschool.nl is een website van TOZ by Esther Dansschool is als volgt te bereiken: www.tozbyestherdansschool.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar info@tozbyestherdansschool.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Hierbij vragen we u ook om in deze kopie uw pasfoto en burger service nummer (BSN) zwart te maken.
Dit dus ter bescherming van uw privacy.
TOZ by Esther Dansschool zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging TOZ by Esther Dansschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus. TOZ by Esther neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vestiging en contact adres:

Ga naar onze contactgegevens.

Vestigings- en postadres: Chasséstraat 64, 1057 JJ Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: Op aanvraag verkrijgbaar
Telefoon: +31 (0) 6-45833732
E-mailadres: info@tozsbyestherdansschool.nl